پرنده علایی-رویداد آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات آکادمی

آکادمی هنر

روایت داستان: سهراب جلیلی نقاشی: پرنده علایی این گزارش تصویری را دوست گامبیتی ما پرنده علایی از رویدادهای آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات یادگیری مهارت کارآفرینی در آکادمی هنر و ادبیات کودک و نوجوان سرزمین آفتاب تهیه کرده است.  

رویداد آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات آکادمی هنروادبیات کودک و نوجوان سرزمین آفتاب شماره(۴)

رویداد ict

روز دوشنبه ۲۴ مرداد ماه به همت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات  و شرکت  اندیشه شتاب پویه گام ( گروه گامبیت) برگزار گردید. سیاره گامبیت و آکادمی هنر ادبیات کودک و نوجوان، که با فراهم آوردن بستر سیاره گامبیت که یک پلت فرم آنلاین است و مربیان کاربلد حوزه آموزش کودک میزبان این رویداد بودند. […]