مصاحبه با هفته نامه شنبه

مصاحبه با هفته نامه شنبه

مصاحبه با هفته نامه شنبه مصاحبه با هفته نامه شنبه آنی خاچکیان و همسرش سروژ هاکوپیان درباره استارت‌آپ سیاره گامبیت   سیاره گامبیت گردهمایی موسسه پژوهشی کودکان دنیا