ماه خونین ۵ مرداد

ماه خونین ۵ مرداد

ماه خونین ۵ مرداد رو دیدین؟ ماه خونین ۵ مرداد ۹۷ از جالبترین اتفاقای قرن ۲۱ بود… ۵ مرداد ۹۷ ماه خونین شد، یعنی رنگش قرمز شد. شما هم تونستید ببینیدش؟؟ میدونید چرا اسمشو گذاشتن ماه خونین؟ ماه وقتی توی سایه‌ی زمین قرار میگیره، اتمسفر زمین یه‌ذره از امواج نور طلوع و غروب خورشید رو […]