خلاف فلش

خلاف فلش

ماموریت و بازی خلاف فلش در این صفحه بازی خلاف فلش که یکی دیگه ار بازی های حرکتی هست, معرفی میکنیم. توانایی های ذهنی نمی توانند که از توانایی های حرکتی جدا باشند. بنابراین، فراهم ساختن پرورش و رشد توانایی های حرکتی, توانایی ذهنی را هم تقویت می کند. کودکان انگیزه و رغبت بسیاری نسبت […]

بچرخ تا بچرخیم!

بچرخ تا بچرخیم!

بچرخ تا بچرخیم! بازی بچرخ تا بچرخیم بازی است برای افزایش تمرکز در کودکان. معمولا جلب توجه کودکان کار سختی است. آن دشوار تر، حفظ تمرکز آنها برای انجام یک فعالیت هدفمند است. اما هنگامی که بحث انجام فعالیت های دشوارتر به میان می آید, امکان نگه داشتن تمرکز کودکان کمتر می شود.پس احتمال اینکه […]

ساخت ساز خانگی

ساخت ساز خانگی

ماموریت ساخت ساز خانگی! موسیقی مانند دیگر هنرها علاوه بر دانش نیاز به صرف زمان و تمرین دارد. تجربه زندگی کردن هم به ما ثابت کرده که فتح همه کوه های بلند از نخستین گام ها آغاز شده. در ماموریت ساخت ساز خانگی از فرزند شما خواسته می شود با جمع آوری وسایل شیشه ه‏ای […]