خلاف فلش

خلاف فلش

ماموریت و بازی خلاف فلش در این صفحه بازی خلاف فلش که یکی دیگه ار بازی های حرکتی هست, معرفی میکنیم. توانایی های ذهنی نمی توانند که از توانایی های حرکتی جدا باشند. بنابراین، فراهم ساختن پرورش و رشد توانایی های حرکتی, توانایی ذهنی را هم تقویت می کند. کودکان انگیزه و رغبت بسیاری نسبت […]