گامبیت در نمایشگاه های دستاوردهای مدارس در غرفه فرهنگ

نمایشگاه دستاورد های مدارس

فرآیند بازی گامبیت در نمایشگاه ما گامبیتی‌ها برای غرفه مدرسه فرهنگ چندتا معما طرح کردیم.معماهایی برای بچه های ۵ تا۱۰سال و ۱۰تا ۱۵ سال هرکدوم از این معما ها آسون و سخت داره.آسونا برای گروه سنی ۵ تا ۱۰سال و سختا برای ۱۰ تا ۱۵ ساله. معما معما ها در سه مرحله انجام میشه. هر […]

نمایشگاه کشف کن،خلق کن ،جایزه بگیر

فرهنگ

کشف کن، خلق کن، سرگرم شو و جایزه ات رو بگیر! امسال تو نمایشگاه دستاورد های مدارس و مراکز غیر دولتی یه بازی هیجان انگیز براتون در نظر گرفتیم. کشف کن، خلق کن، سرگرم شو و جایزه ات رو بگیر! منتظر حضور پرشور شما هستیم. اگه بتونید بازی رو به انتها برسونید کلی جایزه های […]