شبدر و انواع آن در سیاره گامبیت

شبدر

 شبدر امروز سام و “گالی سامی” دوست گامبیتی اش پیش پدر بزرگشان هستند. پدر بزرگ تصمیم دارد در باغچه حیاط ،چند نوع (شبدر) سبزی خوردن بکارد و بچه ها به کمک او رفتند. در ابتدا همه با هم شروع به مرتب کردن حیاط کردند و کلی وسایل به درد نخور و زباله جمع شد. حالا […]

کارآفرین و آموزش آن برای کودکان

آرزوهای سارا کارآفرین: عصر بود و هوای بیرون سرد و بارانی. سارا و دوست گامبیتی‌ اش روی تخت نشته بودند و سارا داشت از آرزوهای آینده‌اش برای «گاسی‌گو» حرف می‌زد. “خیلی دوست دارم  وقتی بزرگ شدم توی یه شرکتی کار کنم که امروزی باشه و همه اونو بشناسن، طوری که وقتی اسمشو می‌گم همه به‌به […]

سیاره زمین و لایه های رنگی آن

سیاره زمین و لایه های رنگی آن

آشنایی با سیاره زمین و لایه های رنگی آن آشنایی با سیاره زمین و لایه های رنگی آن، یک ماموریت برای کودک شماست. زمین دارای سه لایه پوسته و گوشته و هسته است. پوسته:‌ پوسته خارجی ترین لایه زمین می باشد. تنها جایی است که زندگی بر روی آن جریان دارد. گوشته: گوشته بزرگترین لایه […]