صراحت بیان

صراحت بیان

صراحت بیان و اهمیت آن   صراحت بیان داشتن و اهمیت آن را در متن زیر بررسی می کنیم. در دهه‌ی ۱۹۹۰ حوادث هوایی و سقوط هواپیما در خطوط هوایی کره‌جنوبی ۱۷ برابر متوسط جهانی شده بود. به نحوی که در سال ۹۹ آمریکا پرواز کارکنان خود را ممنوع کرد. کانادا اخطار داد که اجازه […]