چندین کلمه راجع به خشونت

چندین کلمه راجع به خشونت

چندین کلمه راجع به خشونت!  چندین کلمه راجع به خشونت توسط آرون گاندی(مؤسس و مدیرمؤسسهٔ بدون خشونت م.ک.گاندی): یکی از بسیار چیزهایی که از پدر بزرگم (ماهاتما گاندی) آموختم درک عمق و وسعت بدون خشونت بود. تصدیق این‌که ما همه خشن هستیم و این که ما نیاز داریم تا تغییر کیفی در نگرش‌مان ایجاد کنیم. […]