ساخت ساز خانگی

ساخت ساز خانگی

ماموریت ساخت ساز خانگی! موسیقی مانند دیگر هنرها علاوه بر دانش نیاز به صرف زمان و تمرین دارد. تجربه زندگی کردن هم به ما ثابت کرده که فتح همه کوه های بلند از نخستین گام ها آغاز شده. در ماموریت ساخت ساز خانگی از فرزند شما خواسته می شود با جمع آوری وسایل شیشه ه‏ای […]