در جهت فلش و خلافش بپر!

در جهت فلش و خلافش بپر!

 ماموریت و بازی در جهت فلش و خلافش بپر ماموریت در جهت فلش و خلافش بپر یه بازی حرکتی برای فرزند شماست. بازی های حرکتی خوب می‌تواند روی توانایی‌های خوب نوشتن، خوب خواندن و حتی تمرکز سر کلاس درس تأثیر بگذارد. رشد مهارت‌های حرکتی به تمرکز کودک کمک می‌کند. این بازی ها باعث می‌شود کودک […]