نحوه رفتار با کودک بهانه گیر

کودک بهانه گیر

اگر کودک بهانه گیر دارید حتما این مطلب را بخوانید برخی از کارشناسان این بهانه گیری های خسته کننده را به مشکلات مهارت های زبانی کودکان نسبت می دهند. کودکان در این سن معنی بیشتر کلمه هایی که می شنوند را درک می کنند اما نمی توانند آنها را درست و کامل بیان کنند. در […]