دایره‌ی راحتی

دایره‌ی راحتی

دایره‌ی راحتی برای ایجاد انگیزه داشتن دایره‌ی راحتی برای ایجاد انگیزه در کار لازم است. هیچ کس نمی تواند به دیگری انگیزه دهد. تنها کاری که دیگران می کنند تشویق ماست. خود انسان است که بهترین مشوق و انگیزه دهنده برای خودش است. انگیزه در کار و شغلی که داریم از اهمیت زیادی برخوردار است. […]