تنگی کانال کاراپال

تنگی کانال کاراپال

تنگی کانال کاراپال, علائم و راه های پیشگیری تنگی کانال کاراپال شایعترین نوروپاتی به دام افتادن عصب می‌باشد. که در نتیجه فشردگی عصب میانی در ناحیه تونل کارپال ایجاد می‌شود. این بیماری در خانمهای خانه‌دار میانسال، کاربران کامپیوتر، نجاران، تصویرگران، کارگران، قصابها و مکانیکهای خودرو و رانندگان ماشینهای سنگین بیشتر‌است. علائم تنگی کانال کاراپال گِزگِز […]