چرا کودک را ببوسیم؟

چرا کودک را ببوسیم؟

چرا کودک را ببوسیم؟ تماس نزدیک لب، دهان و بینی و افزایش احتمال انتقال آلودگی ها و عوامل بیماری زا و شیوع بیماری هایی مانند آنفلوانزای خوکی، برخی والدین را درمورد بوسیدن زیاد کودک دچار تردید کرده است. این در حالی که بوسیدن می تواند فواید بسیار زیادی داشته باشد. مطالعه های جدید نشان داده […]