بدرفتاری والدین با کودکان

بدرفتاری والدین با کودکان

تاثیر جبران ناپذیر بدرفتاری والدین بر کودکان بدرفتاری والدین با کودکان هنوز این سوال وجود دارد که آیا رشد کودک تحت‌تأثیر وراثت قرار دارد یا تربیت؟براساس تحقیقات، جریان رشد کودک می‌تواند به وسیله عوامل ژنتیک، حوادث پیش از تولد، تأثیرات محیطی متنوع و نیز از طریق رفتار خود کودک و یادگیری‌‌اش تحت‌تأثیر قرار گیرد. تمام […]