راه‌های مقابله با استرس ‌در کودکان

استرس ‌در کودکان

راه‌های مقابله با استرس ‌در کودکان مکیدن شست، ناخن جویدن، انگشت در بینی کردن، شب ادراری و… می تواند نشانه استرس ‌در کودکان کم‌سن و سال باشد اما در کودکان بزرگ‌تر استرس و نگرانی می‌تواند به شکل‌ پرخاشگری، بدزبانی، اذیت کردن دیگران، کابوس دیدن، دروغ گفتن، بی‌نظمی، نداشتن اعتماد به دیگران و… باشد.     […]