صفحه نخست
صفحه نخست

بازی های حرکتی

بازی های حرکتی

معرفی بازی های حرکتی! بازی های حرکتی در رشد کودک بسیار مؤثر است. بازی کودکان یکی از عوامل اصلی رشد آنهاست. اگر بازی آنها با فعالیت بدنی همراه باشد، ارتباط نزدیکی با رشد و تربیت اندام آنها، مهارت های جنبشی مناسب و آمادگی بدنشان دارد. کودکان با فعالیت های بدنی به مهارت های حرکتی می […]

تنگی کانال کاراپال

تنگی کانال کاراپال

تنگی کانال کاراپال, علائم و راه های پیشگیری تنگی کانال کاراپال شایعترین نوروپاتی به دام افتادن عصب می‌باشد. که در نتیجه فشردگی عصب میانی در ناحیه تونل کارپال ایجاد می‌شود. این بیماری در خانمهای خانه‌دار میانسال، کاربران کامپیوتر، نجاران، تصویرگران، کارگران، قصابها و مکانیکهای خودرو و رانندگان ماشینهای سنگین بیشتر‌است. علائم تنگی کانال کاراپال گِزگِز […]