صفحه نخست
صفحه نخست

کارخانه اسلحه‌سازی داوود داله

نویسنده: محمدرضا شرفی خبوشان

رده بندی سنی کتاب: 12 تا 15 سال

ناشر: شهرستان ادب

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۱۲۰

کارخانه اسلحه سازی داوود داله

آن‌که باد بکارد، طوفان درو خواهد کرد

«فرزانه رحمانی»

محمدرضا شرفی خبوشان در کارخانه اسلحه‌سازی داوود داله مخاطب را به درک خشونتِ زاییده از قدرت و عواقب آن می‌رساند. او برای نمایش این خشونت داستانش را از روایت بازی نوجوانانه‌ای شروع می‌کند تا در انتها مخاطب را به این قول برساند که هر که باد بکارد، جز طوفان درو نخواهد کرد.