فرستنده ارتباطی سیاره گامبیت

موقعیت در کهکشان راه گامبیت

 

تهران-سیدخندان خیابان کابلی(دبستان سابق)، خیابان همدانی، پلاک ۸۲ واحد ۱