فرستنده ارتباطی سیاره گامبیت

    موقعیت در کهکشان راه گامبیت

     

    تهران-سیدخندان خیابان کابلی(دبستان سابق)، خیابان همدانی، پلاک ۸۲ واحد ۱