عنکبوت و انواع آن در سیاره گامبیت

عنکبوت
عنکبوت
عنکبوت

عنکبوت

 

ساناز امروز خیلی شلوغ کاری کرده و مامان حسابی از دستش عصبانی است.تازه موقع شوخی کردن با “گالی بو”،دوست گامبیتی خودشان، بی احتیاطی کردند و گلدان روی میز را اندا ختند و شکاندند و به عصبانییت مامان افزودند.
مامان فکر کرد و تصمیم گرفت آن ها را تنبیه کند .او با قیافه ای اخمو و گرفته به آن ها گفت: جریمه امروز شما اینه که اتاق خودتان را کامل تمیز و مرتب کنید .برای این کار، دو ساعت زمان دارید.زود باشید!

عنکبوت پرخاشگر:

خلاصه ساناز و “گالی بو” تصمیم گرفتند کار نظافت را از کشوهای کمد دیواری، آغاز کنند. همینکه کشور را خالی کردند ساناز چشمش به یک عنکبوت کوچک افتاد.با جیغ بلندی وسایل را پرت کرد و از اتا ق بیرون دوید.
“گالی بو” که تا حالا عنکبوت ندیده بود با کنجکاوی و د قت زیاد به اون نگاه کرد و توی دلش گفت:آخه این ،به این کوچکی ترس داره!  انگار صدای “گالی بو” را شنید ه بود به آرامی گفت: راستش را بخواهی تا زمانی که به پوست بدن آدم ها فشرده نشوم ، خطری برای کسی ایجاد نمی کنم. چون  معمولا حالت پر خاشگری ندارد.

“گالی بو” که از اون کوچولو خوشش آمد ه بود با مهربانی به او نگا ه کرد و پرسید: اسم شما چیه؟ از کجا آمدی؟
به من میگن” عنکبوت منزوی”، زندگی در خانه و در فضای تاریک مانند زیر لباس ها و داخل کمد ها را دوست دارد. اون  ،در طبیعت زیر سنگ ها در نواحی کوهستانی و مناطق صخره ای و خشک زندگی می کند.
زهر عنکبوت ،برای انسان خطرناک است اما تا زمانی که گاز نگیرد و به پوست فشرده نشود و را ه فرارش باز باشد،مشکلی بوجود نمی آورد. پس نیازی نیست دوستت ساناز از عنکبوتی که در خانه می بیند، بترسد!

انواع آن:

یک نوع دیگری از عنکبوت هم وجود دارد بنام عنکبوت بابالنگ دراز، به دلیل پاهای بسیار بلندش این نام را رویشان گذاشته اند.
“گالی بو” که با علاقه خاصی به حرف زدن عنکبوت توجه می کرد ، پرسید: خوب بگو ببینم کار شما و دوستانت در محیط زندگی ما چیست؟
عنکبوت پاسخ داد: راستش را بگم اون  نقش مهمی در طبیعت و در کنترل جمعیت حشرات ایفا می کند. البته بیشتر آدم ها از ما می ترسند ولی ای کاش همه بدانند که با ما درست رفتار کنند یعنی اگر ما را در گوشه ای دیدند بهتر است به جای کشتن ما،طوری رفتار کنند که آسیب نبینیم.آن ها میتوانند ما را بردارند و در بیرون از خانه ، رها کنند.زیرا ما برای طبیعت، و جانداران آن ، وا قعا مفید هستیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *