خوش شانس بودن کودکان به چه چیز هایی بستگی دارد؟

خوش شانس
خوش شانس

یک بچه خوش شانس کیست؟

یک بچهء خوش شانس بچه ای است که در دوران پیش دبستانی اگر چیزی از دستش بیافتد، بشکند یا بریزد از والدینش چنین جملاتی بشنود: ” اشکالی نداره، پیش میاد، از دست منم میافته، بیا ببینیم چطور باید جمعش کنیم”.

در مدرسه چگونه است:

بچهء خوش شانس بچه ای است که در دوران مدرسه اگر نمراتش افت کند از والدینش چنین جملاتی بشنود: ” می دونم تو تلاشت رو کردی، نمراتت بد نیست قابل قبوله ولی من باور دارم توانایی تو بیشتر از این حرفهاست، میخوای توی درسهات کمکت کنم؟

کار درست انجام دادن:

بچه ای است که وقتی کاری را درست انجام نمی دهد و شکست می خورد، خانواده اش به جای اینکه شرمسارش کنند به او بگویند: “مهم نیست، فدای سرت، اشتباه طبیعیه، برای هرکسی ممکنه پیش بیاد، تو تلاشت رو کردی، تلاشت ارزشمندتر از نتیجه است، می تونی بهتر هم انجامش بدی، میخوای کمکت کنم؟”

حرف گوش کردن:

چنین بچه ای خوش شانس است چون فقط با شنیدن همین چند جمله از افراد مهم زندگی اش درمقابل تلهء #بی_ارزشی و #شکست واکسینه می شود و در بزرگسالی با مشکلات مربوط به #انتقاد ناپذیری و #عزت_نفس پایین دست به گریبان نخواهد بود.

شما بچهء خوش شانسی بودید یا بچهء خوش شانسی دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.